Nurodantieji ir nukreipiamieji ženklai

Išnagrinėkime ženklo „Sustoti prieš sankryžą” ir „Stop” veikimą. Esant šiam ženklui, vairuotojas turi minutei sustoti, prieš įvažiuodamas į kelią, kuriame veikia važiavimo pirmumo teisė. Kai ant kelio yra balta skersinė linija, reikia sustoti prieš ją. Kai tokios linijos nėra, vairuotojas privalo sustoti toje vietoje, iš kurios lengvai nustatytų, ar saugu įvažiuoti sankryžą. Tačiau bet kuriuo atveju automobilį reikia sustabdyti taip, kad jis netrukdytų eismui, vykstančiam pagrindiniu keliu, ir šį neišsikištu.

Ženklas „Stop” yra skritulys su raudonu apvadu, kuriame pavaizduotas raudonas trikampis su juodu užrašu „Stop” baltame fone. Jis turi būti statomas tik prieš įvažiavimą kelią su pirmumo teise. Tačiau tokie ženklai kartais matomi ties geležinkelio pervažomis. Tokiais atvejais vairuotojas turi sustoti ir nevažiuoti, kol neįsitikins, kad pervaža laisva.

Ženklas „Stop” paprastai statomas tiesiog prieš pavojingą vietą, susidarius nepalankioms sąlygoms (posūkis, blogas matomumas dėl rūko arba pūgos, kliūtys, medžiai, pastatai ir kt.). Vairuotojas ši ženklą gali pavėluotai pastebėti ir nesuspėti sustabdyti automobilio. Todėl geroku atstumu nuo ženklo „Stop” statomas papildomas ženklas, įspėjantis, kad artėjama prie kelio su pirmumo teise. Tuo siekiama didesnio eismo saugumo.

Išnagrinėkime nukreipiamuosius ženklus, kurie, kaip žinome, yra mėlynos spalvos skrituliai su baltais simboliais, reiškiančiais atitinkamus nurodymus.

Tuose ženkluose rodyklių reikšmė visiškai suprantama: vairuotojas turi važiuoti rodyklės rodoma kryptimi, nors kelias arba sankryža leistų važiuoti ir kita kryptimi. Pavyzdžiui, kai rodyklė ženkle nukreipta dešinėn arba kairėn, negalima važiuoti tiesiai, nors yra toks kelias. Kai rodyklė nukreipta į viršų (skritulyje), taip pat aišku, kad privalu per sankryžą važiuoti tiesiai.

Ženklas „Eismas ratu” ne tik nurodo apvažiuoti aikštę, skverą arba saugumo aikštelę iš dešinės, bet ir įpareigoja laikytis reikalavimų, važiuojant ratu. Vairuotojas turi ne tik važiuoti ženklo rodyklių rodoma kryptimi, bet ir suteikti pirmumą transporto priemonėms, važiuojančioms ratu.

Nurodantieji ženklai yra kvadratiniai arba stačiakampiai, mėlynos spalvos su baltu fonu, kuriame pavaizduotas atitinkamas simbolis.

Ženkluose atvaizduoti simboliai yra tokie suprantami, jog nereikia komentarų. Tačiau neseniai buvo priimti ženklai, apie kuriuos dera pasakyti keletą žodžių.

Senasis ženklas „Kelias į aklavietę” pakeistas nauju, tarptautiniu ženklu (gana dažnai ir, galbūt, pagrįstai kritikuojamu). Tai horizontalus baltas brūkšnys, pasibaigiantis plačiu ir trumpu raudonu skersiniu brūkšniu, tarsi užtveriančiu važiavimą.

Senasis apvalios formos ženklas „Vienos krypties eismas” pakeistas kvadratiniu ženklu su kitokios formos rodykle. Šis ženklas statomas už sankryžos (skirtingai nuo apvalaus ženklo su vertikalia .rodykle, nurodančia važiuoti tiesiai, ir statomo prieš sankryžą) ir informuoja, kad esame sankryžoje su vienos krypties eismu.

REGĖJIMO NAKTĮ FIZIOLOGIJA

VARIKLIO IR VARANČIŲ RATŲ KOMPONUOTĖS