Emilio Levasoro automobiliai atminimui

Pasak automobilių supirkėjų Alytuje – Emilio Levasoro atminimui žinoma beveik penki tūkstančiai automobilio markių. Vienos jų egzistavo du tris mėnesius. Kitos, veteranės, atšventė 50 ar net 75 meftj jubiliejus (pavyzdžiui, Cekoslovakijos „Tatra”). lš pirmųjų automobili4 teršliko dešimt.

Neseniai išnyko viena seniausiųjų markių — Prancūzijos „Panar—Levasor” (Panhard—Lewassor). Ši firma, skirtingai nuo tūkstančių kitų, užmirštų, tech­nikos istorijoje paliko neišdildomą pėdsaką.

Renė Panaras (R. Panhard) buvo medžio apdirbimo staklių fabrikantas. Praėjusio amžiaus devintą dešimtmeti jam pasirodė pelninga gaminti auto­mobilius. Jis pasikvietė seną mokyklos draugą, talentingą inžinierių ir dvi­ratininką lenktynininką Emilį Levasorą. Sukūręs garsias mašinų konstrukci­jas, Leva,soras žuvo vienose automobilių lenktynėse. Vėliau mirė ir Renė Panaras. Jo paveldėtojai pakeitė markę į „Panar”, išbraukę konstruktorlaus pavardę. Bet ir ši firma neilgai tegyvavo, ją prarijo „Sitroenas” („Citroen”).

Firmos jkūrėjai pasiekė nemaža techninių laimėjimų. Svarbiausias buvo vadinamasis „klasikinis” automobilio sukomponavimas.

Kituose to meto automobiliuose variklis būdavo jrengtas po sėdynėmis, tarp jų arba gale. Didėjant variklio galingumui, gabaritams ir masei, ten jį įkomponuoti darėsi vis sunkiau. Be to, reikėjo didesnio aušinimo. Diržinė pavara slysdavo ant smagračių.

Levasoras pasiūlė naują mašinos schemą: variklis ir jo aušinimo radia­torius jrengiami priekyje; variklio jėga perduodama per sankabos mechaniz­mą, pavarų dėžę ir konusinę pagrindinę pavarą skersiniam velenui, o nuo šio grandinėmis užpakaliniams ratams. Sankaba susideda iš dviejų konusi­nių diskų (ilgainiui juos pakeitė plokščiais), kuriuos galima suartinti, „suka­binti” arba atskirti keičiant pavaras ir sustojus, kad nereikėtų gesinti varik­lio. Greičių dėžėje yra velenai su krumpliaračių rinkiniu ant kiekvieno. Su­jungiant tą ar kitą porą krumpliaračių, galima keisti ratų apsisukimų skaičių ir jiems perduodamos variklio jėgos dydį.

Levasoro schema

Žodžiu, Levasoro schema skyrėsi nuo šiuolaikinio automobilio schemos tik tuo, kad ji neturėjo kardaninio veleno (apie jj kalbėsime vėliau) ir vai­ro rato (vairuotojas sukdavo išlenktą vairolazdę — vadinamąją „karvės uode­gei”— j kairę posūkiui dešinėn ir atvirkščiai). „Panar—Levasor” turėjo tris (!) sfabdžius, ir kiekvienam atskirą svirfj. Vienas stabdys stabdė dešinjjj pus­ašj, antras prispausdavo, kaip karietoje, prie raflankio trinkelę, o trečias nu­leisdavo atraminj strypą su aštriu galu („kaln4 atramą”). Jeigu jkainėje ma­šina „sustreikuodavo”, vairuotojo nuleistas strypas įsibesdavo į kelią.

Vieną 1894 met4 liepos dieną Paryžiaus pakraštyje buvo galima stebėti nejprastą vaizdą: dvi dešimtys pači4 jvairiausi4 ir keisčiausi4 form4 savaeigi4 vežim4 laukė starto. Lenktynėse galėjo dalyvauti automobiliai su bet kokiais varikliais. Lenktyniauti užsiregistravo daugiau kaip šimtas automobili4 su benzininiais, elektriniais, garo, suspausto oro arba duj4, svirtiniais, peda­liniais ir net, kaip tikino j4 konstruktoriai, „suspausto vandens” ir „žemės traukos jėgos” varikliais. Parengiam4j4 bandym4 metu daugiau kaip pusė mašin4 nepajudėjo iš vietos. Startavo tik 14 benzinini4 ir 7 garo liai.

Varikliai leido clūm4 debesis ir riedėjo pasišokinėdami. Linksmai žvan­gėjo varpeliai, kuriais buvo apkabinėtas Skoto automobilis: konstruktoriaus manymu, jie turėjo nusfelbti mašinos triukšmą ir nebaidyti arkli4, kurie „gal­vot4, kad atvažiuoja kažkas panašaus į juos pačius”…

Paskutiniame etape lenktynininkai spaudė iš automobilių visas jų galimy­bes. Stipinai lūžinėjo nuo ratų smūgių į akmenis (pneumatini4, oro pripūstų padangų, dar nebuvo), varikliai išsiklibindavo ir užgesdavo, žvangėjo ir trū­kinėjo pavarų grandinės, vairų svirtys neklausė lenktynininkų. Lenktynių rharš­rute tvyrojo kamuoliai dulkių, kurios užkimšdavo benzininių variklių ir garo­variklių degiklius.

Šia info pasidalino mūsų draugai: automobilių supirkimas Šiauliuose. Jie pabrėžia, kad ir pas juos t.y. Šiauliuose yra tu schemų, kaip automobiliu parduoti efektyviau.