Rumunijos lengvųjų automobilių gamykla

Ekonominės savitarpio pagalbos tarybos (ESPT), suburtos socialistinės šalys kooperuoja savo plėtojamas ar besikuriančias pramonės šakas. Kooperainių ir socialistinių šalių automobilių gamintojai. Pavyzdžiui, Čekoslovakija tiekia dalis, iš kurių pagal ,,Škodos” gamyklos licenciją bulgarai surenka sunkvežimius „Madara-706″, o iš Bulgarijos čekai savo ruožtu perkasi sunkvežimių užpakalinius tiltus. Kooperacija praktiškai sieja visas socialistinių šalių automobilių pramonės gamyklas.

Dabar ESPT šalys — Tarybų Sąjunga, VDR, čekoslovakija, Lenkija, Jugoslavija, Bulgarija, Kuba, Vengrija ir Rumunija — gamina įvairiausių modelių lengvuosius automobilius ir sunkvežimius, autobusus, daug komunalinės paskirties bei sportinių mašinų. Vien lengvųjų automobilių socializmo šalių gamyklose per metus pagaminama per 2 milijonus.

Tarybinės „Lados” („Žiguliai”) ir „Moskvičiai”, čekų „Škodos” ir „Tatros”, VDR „Vartburgai” ir „Trabantai”, lenkų „Polonezai”, „Sirenos”, įvairių modelių „Polski Fiat”, rumunų Dakijos”, jugoslavų Zastavos” — šiuos lengvuosius automobilius neretai pamatysime riedant daugelio šalių keliais, nes jie mielai perkami ir turi gerą vardą pasaulinėje rinkoje.

Automobilių pramonė ir kaip tai įtakojo mašinų ar automobilių supirkimus

Ne visų socializmo sandraugos šalių automobilių pramonė turi senas tradicijas, leidžiančias kurti naujus ar tobulinti turimus originalios konstrukcijos automobilius, sparčiai didinti jų gamybą. Štai garsi „Škodos” įmonė Pilzene šiemet atšventė 125 metų sukaktį, o pirmoji Rumunijos lengvųjų automobilių gamykla pastatyta tik 1968 metais. Po Antrojo pasaulinio karo sava automobilių pramonė pradėta kurti Bulgarijoje ir Jugoslavijoje. O kaip automobilių supirkimo tendencijos? Visų pirma supirkėjai pajautė, kai pramonė atsigauna, ypač automobilių gamyba, padaugėja žmomnių, norinčius parduoti savo automobilius. Taip išeina, kad automobilių supirkėjai tuom ir naudojasi.

Gerėjant Rumunijos darbo žmonių gyvenimui, didėjo ir lengvųjų automobilių paklausa, kurią, patenkinti, neturint savų automobilių gamyklų, kasmet darėsi vis sunkiau. Kita vertus, visiškai savarankiškai pradėti lengvųjų automobilių gamybą irgi nelengva. Racionaliausia išeitis nusipirkti licenziją užsienyje jau išbandytam, patikimam automobilio

Rumunai išsirinko prancūzų „Reno („Renault”) modelį „R8-Mažor”. 1968 metais baigiama statyti pirmoji didelė socialistinės Rumunijos lengvųjų automobilių gamykla UAP (fluzina autoturizme Pitesti”). Tais pačiais metais iš prancūziškų dalių surenkami ir pirmieji automobiliai „Dakija-1100″. Automobilio vardas „Dakija” simboliškas: juk Rumunijos teritorija romėnu nukariautoji Dakija, išnykusių dakų — senųjų rumunų protėvių — tėvynė.

Dakijos gamykla

Vėliau gamykla pradėjo pati gaminti svarbiausius „Dakijos” mazgus bei detales, o nuo 1970 metų išleidžia šiuolaikiškesnio modelio automobilius „Dakija-1300″, gaminamus pagal kito prancūziško modelio „Renault-12TL” licenziją. Dabar gamykla kasmet pagamina po 50-60 tūkst. lengvųjų mašinų, kurių gana daug eksportuojama socialistines šalis, taip pat Alžyrą, Iraką, Siriją, Graikiją, Suomiją.

Automobiliai „Dakija-1300″ gaminami keturių modifikacijų: sedanas, universalas, furgonas, medicininės pagalbos mašina. Be jų išleidžiamas ir naujos, modifikacijos sedanas „Dakija-1301-Lux”.

Kita rumunų mašinų gamykla Kumpulunge gamina didelio pravažumo lengvuosius automobilius. anksčiau ji išleisdavo i tarybinius visureigius GAZ-69 panašius automobilius M-461. Dabar juos pakeitė modernesni ir ištaigingesni ARO-243. Net 95 proc. šių rumuniškų visureigių eksportuojama į 50 užsienio valstybių.

Be lengvųjų automobilių Rumunija dabar taip pat gamina sunkvežimius ir autobusus. Šia visa informacija pasidalino mūsų draugai: automobilių supirkimas Šiauliuose.

Emilio Levasoro automobiliai atminimui

Pasak automobilių supirkėjų Alytuje – Emilio Levasoro atminimui žinoma beveik penki tūkstančiai automobilio markių. Vienos jų egzistavo du tris mėnesius. Kitos, veteranės, atšventė 50 ar net 75 meftj jubiliejus (pavyzdžiui, Cekoslovakijos „Tatra”). lš pirmųjų automobili4 teršliko dešimt.

Neseniai išnyko viena seniausiųjų markių — Prancūzijos „Panar—Levasor” (Panhard—Lewassor). Ši firma, skirtingai nuo tūkstančių kitų, užmirštų, tech­nikos istorijoje paliko neišdildomą pėdsaką.

Renė Panaras (R. Panhard) buvo medžio apdirbimo staklių fabrikantas. Praėjusio amžiaus devintą dešimtmeti jam pasirodė pelninga gaminti auto­mobilius. Jis pasikvietė seną mokyklos draugą, talentingą inžinierių ir dvi­ratininką lenktynininką Emilį Levasorą. Sukūręs garsias mašinų konstrukci­jas, Leva,soras žuvo vienose automobilių lenktynėse. Vėliau mirė ir Renė Panaras. Jo paveldėtojai pakeitė markę į „Panar”, išbraukę konstruktorlaus pavardę. Bet ir ši firma neilgai tegyvavo, ją prarijo „Sitroenas” („Citroen”).

Firmos jkūrėjai pasiekė nemaža techninių laimėjimų. Svarbiausias buvo vadinamasis „klasikinis” automobilio sukomponavimas.

Kituose to meto automobiliuose variklis būdavo jrengtas po sėdynėmis, tarp jų arba gale. Didėjant variklio galingumui, gabaritams ir masei, ten jį įkomponuoti darėsi vis sunkiau. Be to, reikėjo didesnio aušinimo. Diržinė pavara slysdavo ant smagračių.

Levasoras pasiūlė naują mašinos schemą: variklis ir jo aušinimo radia­torius jrengiami priekyje; variklio jėga perduodama per sankabos mechaniz­mą, pavarų dėžę ir konusinę pagrindinę pavarą skersiniam velenui, o nuo šio grandinėmis užpakaliniams ratams. Sankaba susideda iš dviejų konusi­nių diskų (ilgainiui juos pakeitė plokščiais), kuriuos galima suartinti, „suka­binti” arba atskirti keičiant pavaras ir sustojus, kad nereikėtų gesinti varik­lio. Greičių dėžėje yra velenai su krumpliaračių rinkiniu ant kiekvieno. Su­jungiant tą ar kitą porą krumpliaračių, galima keisti ratų apsisukimų skaičių ir jiems perduodamos variklio jėgos dydį.

Levasoro schema

Žodžiu, Levasoro schema skyrėsi nuo šiuolaikinio automobilio schemos tik tuo, kad ji neturėjo kardaninio veleno (apie jj kalbėsime vėliau) ir vai­ro rato (vairuotojas sukdavo išlenktą vairolazdę — vadinamąją „karvės uode­gei”— j kairę posūkiui dešinėn ir atvirkščiai). „Panar—Levasor” turėjo tris (!) sfabdžius, ir kiekvienam atskirą svirfj. Vienas stabdys stabdė dešinjjj pus­ašj, antras prispausdavo, kaip karietoje, prie raflankio trinkelę, o trečias nu­leisdavo atraminj strypą su aštriu galu („kaln4 atramą”). Jeigu jkainėje ma­šina „sustreikuodavo”, vairuotojo nuleistas strypas įsibesdavo į kelią.

Vieną 1894 met4 liepos dieną Paryžiaus pakraštyje buvo galima stebėti nejprastą vaizdą: dvi dešimtys pači4 jvairiausi4 ir keisčiausi4 form4 savaeigi4 vežim4 laukė starto. Lenktynėse galėjo dalyvauti automobiliai su bet kokiais varikliais. Lenktyniauti užsiregistravo daugiau kaip šimtas automobili4 su benzininiais, elektriniais, garo, suspausto oro arba duj4, svirtiniais, peda­liniais ir net, kaip tikino j4 konstruktoriai, „suspausto vandens” ir „žemės traukos jėgos” varikliais. Parengiam4j4 bandym4 metu daugiau kaip pusė mašin4 nepajudėjo iš vietos. Startavo tik 14 benzinini4 ir 7 garo liai.

Varikliai leido clūm4 debesis ir riedėjo pasišokinėdami. Linksmai žvan­gėjo varpeliai, kuriais buvo apkabinėtas Skoto automobilis: konstruktoriaus manymu, jie turėjo nusfelbti mašinos triukšmą ir nebaidyti arkli4, kurie „gal­vot4, kad atvažiuoja kažkas panašaus į juos pačius”…

Paskutiniame etape lenktynininkai spaudė iš automobilių visas jų galimy­bes. Stipinai lūžinėjo nuo ratų smūgių į akmenis (pneumatini4, oro pripūstų padangų, dar nebuvo), varikliai išsiklibindavo ir užgesdavo, žvangėjo ir trū­kinėjo pavarų grandinės, vairų svirtys neklausė lenktynininkų. Lenktynių rharš­rute tvyrojo kamuoliai dulkių, kurios užkimšdavo benzininių variklių ir garo­variklių degiklius.

Šia info pasidalino mūsų draugai: automobilių supirkimas Šiauliuose. Jie pabrėžia, kad ir pas juos t.y. Šiauliuose yra tu schemų, kaip automobiliu parduoti efektyviau.